Ba Lysbakken forlate regjeringen

Rett før stormen skjedde det: Tirsdag 14. februar klokka 13.00 møter SVs første partileder, Berit Ås, opp på Audun Lysbakkens kontor. Hun ber den påtroppende partilederen om å gå av som statsråd og styre SV fra Stortinget. Flere var før jul av samme oppfatning.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 08.03.2012

Leder. Det har vært en dramatisk uke. På ettermiddag mandag 5. mars erklærte Audun Lysbakken at han gikk av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Bakgrunnen var nye avsløringer om inhabilitet To og et halvt år som statsråd var forbi.

Men samtidig erklærte Lysbakken at han vil stille til valg som partileder på det ekstraordinære landsmøtet på Lillestrøm lørdag 10. mars. Avtroppende partileder Kristin Halvorsen ga han umiddelbar støtte, i likhet med sentralstyret og landsstyret.

Faksimile: Ny Tid 9. mars.

Utad har det de siste dagene vakt stor undring at SVs påtroppende partileder, slik det nå ser ut, ønsker å styre SV fra Stortinget – der Lysbakken nå møter som stortingsrepresentant. Aldri før har en partileder i en koalisjonsregjering sittet utenfor regjeringskontorene. Lysbakken vil heller ikke være med i regjeringens mektige underutvalg.

Men Ny Tid kan i dag fortelle at sentrale personer i SV-bevegelsen da lenge hadde ønsket eller presset på for å få til en slik løsning. De ønsket å få frontet SV som et tydeligere parti opp mot stortingsvalget i september 2013.

Den 25. januar i år kom den første saken om den mye omtalte Jenteforsvarssaken, i Dagbladet. Men dramatikk i Lysbakken-affæren ble det først et par dager etter at også Heikki Holmås trakk seg som lederkandidat, noe som ble offentlig kjent på ettermiddagen tirsdag 14. februar. Internt i partiet var det da allerede klart at Lysbakken ville bli den eneste lederkandidaten. Samme dag, klokka 13.00, troppet partiveteran Berit Ås opp på Lysbakkens statsrådskontor i Akersgata 59.

I 1999, da Lysbakken var på vei til å bli SU-leder, var Ås og Lysbakken sentrale da SVs «Nettverk mot høyredreining» ble dannet, som et alternativ til Kristin Halvorsens Nato-tro linje. 13 år senere skjedde dette:

SENTRAL: Tidligere SV-leder Berit Ås troppet opp på samarbeidspartner Audun Lysbakkens kontor 14. februar, samme dag som Heikki Holmås trakk seg. Hun rådet da SVs påtroppende leder om å forlate regjeringskontorene til fordel for stortingetskorridorene.

– Jeg sa til Audun at han måtte komme seg ut av disse fine kontorene og starte heldagsjobben med å bygge opp partiet, opplyser Berit Ås til Ny Tid.

Parti framfor regjering

Og gjenoppbyggingen kan Lysbakken bedre gjøre som partileder fra Stortinget. Ås forklarer det slik:

– Det å være statsråd med et så bredt ansvarsområde som hans departement, er en altfor stor og tung jobb samtidig som en skal bygge partiorganisasjon. Vi trenger derfor en som kan bruke alle sin tid og alle sine krefter på partiet, sier Ås.

20 dager senere, 5. mars, skjedde det som Ås anbefalte han under det personlig møtet 14. februar. På spørsmål om hva Ås, som i 1975 ble SVs første partileder, nå tenker om Lysbakkens valg mandag, svarer hun:

– Dette er en merkelig ønskeoppfylling, sier Ås.

Det var imidlertid også andre innflytelsesrike SV-ere som også før ethvert Lysbakken-problem hadde snakket om fordelen ved å ha partiets leder på Stortinget. Dette som et alternativ til å sitte i underutvalget eller til å trekke hele partiet ut av regjering. Lysbakken hadde i fire år, fra 2005 til høsten 2009, gjentatte ganger takket nei til muligheten til å sitte i regjering. Han valgte isteden partikontoret som nestleder.

Også Theo Koritzinsky, SV-leder (1983-1987), hadde det samme råd da Ny Tid intervjuet han 19. desember. Flere andre i SV snakket også da om at det beste for partiet ville være hvis SVs kommende partileder forlot Jens Stoltenbergs Ap-dominerte regjering. Samtalen med Ny Tid lød slik:

«- Jeg tenker det vil bli veldig vanskelig for SV å ha en leder som er en del en koalisjonsregjering, sier Koritzinsky.

– Mange vil kanskje mene det motsatte: At det vil være rart å ha en leder som ikke er med i regjeringen?

– Ja, og det er åpenbart at en som Jens Stoltenberg tenker nettopp det. For Arbeiderpartiet er det best å ha en SV-leder som er lojal i regjering. For SV er det imidlertid problematisk,» sa Koritzinsky.

Disse sitatene er tidligere ikke blitt trykket, men Koritzinsky godkjente onsdag at Ny Tid trykker rådene som han før jul ga til partiets lederkandidater. På spørsmål om hva han nå, etter Lysbakkens statsrådsavgang mandag, tenker om å ha partilederen utenfor regjeringen, sier han:

– Det er, og har vært, vanskelig for SV å ha en leder som sitter i regjeringen. Men dette er dilemmafylt. På den ene siden er det viktig å ha en fra partiledelsen som en del av regjeringens topptrio. På den annen siden må vi ha noen høyt i partiet som markerer forskjellen på regjeringskompromisser og partiets program. For få i SV har gjort dette, sier Koritzinsky.

Mysterieløsning

Den tidligere SV-lederen mener at en partileder som forsvarer regjeringens kompromisser, men samtidig stadig skal forsøke å markere partiets program fra Stortinget, vil slite veldig på koalisjonen. I tillegg påpeker han at mediene elsker slike konflikter, og at opposisjonen vil kunne erklære koalisjonssprekker. Men dilemmaet er at uten en egen programmarkering, som fra Stortinget, så svekkes SVs oppslutning om regjeringskompromissene.

– Det forbauser meg at det skal være så vanskelig for flere i ledelsen å vise til hva som står i programmet, og samtidig forsvare regjeringsdeltagelse. Mysteriet er at flertallet som har forlatt SV gjør det fordi de ønsker et rødere og grønnere parti. Uforståelig nok går de allikevel til Ap, som er mindre grønt og mindre rødt. De mener det ikke er store nok forskjeller lenger. Vi må vise at det er det, sier Koritzinsky til Ny Tid.

Også klimaforkjemper Svein Skotheim, den siste partisekretær i SVs forløper Sosialistisk Folkeparti (SF), ser de klare fordelene med ny partileder ute av Stoltenberg-regjeringen:

– Med utgangspunkt i at klimasaken er overordnet alle andre saker og at denne regjeringen er en klimaversting, var min første reaksjon på avgangen til Lysbakken at jo flere ut av regjeringen, jo bedre, sier Skotheim til Ny Tid.

– Kan SV bli grønnere med en partileder utenfor regjering?

– Vi vil i alle fall få et klarere SV. De vil kunne markere seg på en friere måte. Det er jo også klart at Audun er mye grønnere enn han har fått lov til å være i Stoltenberg-regjeringen, sier Skotheim.

Etter landsmøtet i mars i fjor meldte Tore Linné Eriksen seg ut av SV, etter nesten 50 år i partiet. Partiets støtte til bombingen av Libya og en generell skuffelse over manglende prioritering av SVs klimapolitikk var avgjørende. Nå tror han Lysbakkens avgang som statsråd og tiltredelse som partileder kan være positivt for partiet.

– Det er lov å håpe at Audun Lysbakken som partileder mye bredere kan markere partiet på ulike saksfelt der det fortsatt er avstand til Ap, og at kompromissene i regjering kan diskuteres mer åpent, sier utmeldte Tore Linné Eriksen til Ny Tid.

Det gis inntrykk av at Lysbakkens nye løsning kan øke mulighetene for SV til å få flere veteraner tilbake til partiet. Denne ukas hendelser har gjort at flere av de partistrategiske ønskedrømmene til veteranene, og andre regjeringsskeptikere i SV, har gått i oppfyllelse. Det har ikke lyktes Ny Tid å få Lysbakkens kommentar til denne saken. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 09.03.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer