Av stillhet er vi kommet, til stillhet skal vi bli

… og bare av stillheten kan vi gjenoppstå. 

Alexander Carnera
Carnera er frilansskribent, bosatt i København.
Email: ac.mpp@cbs.dk
Publisert: 01.10.2018
Åpenbaringen
Forfatter: Erland Kiøsterud
Oktober, Norge

I de senere år har Erland Kiøsteruds litterære virke kredset rundt temaer som livets udsathed, økologisk bevidsthed og oprørets mulighed. Så også hans nyeste roman Åpenbaringen – en videreførelse af Henders verk, der udkom i 2015. Åpenbaringen handler om Christian, der ejer et pensionat ved Oslofjorden med sin hustru Magda-Marie, og en gruppe hjemløse mennesker der på ægteparrets nåde får leve på pensionatet. 

Det som driver handlingen frem, er en følelse af tingenes og stedets opløsning. Noget lurer i baggrunden, er kommet tilbage, vælter frem i verden. Livet leves i en tavs undtagelsestilstand. Det der kaldes stilheden – er det et billede på eksistensen slik den er, uden noget iboende formål, i en verden der ligeså godt kunne være anderledes? Er det også et billede på livets under? På nærvær og intimitet? Denne bogens grundakkord lyder dels gennem hovedpersonenes rådvildhed overfor deres tabte samhørighed med verden, hinanden og alt levende, og dels gennem en kynisme der gennem økonomisk ekspansion kaldt og ligegyldigt æder sig ind der hvor et muligt liv kunne spire frem. Dette kulminerer i en knugende scene hvor Christian og Magda-Maries søn Jonas viser sig at have indgået en aftale om at overlade pensionatet til et investeringsfirma mod at overtage forældrenes gæld, bagom deres ryg. 

Brydningstid

Er der en omvending er på vej? Noget kan tyde på at hovedpersonernes mod gradvis vækkes – til at lytte dybt ind i stilheden og dér faktisk opdage livet, en samhørighed, et håb.

I både sine essays og romaner spør Kiøsterud sig om vi har mistet sansen for livets hellighed og ukrænkelighed. At vi i dag de facto ødelægger vores jord, menneskers liv og alt levendes livsgrundlag, har sin årsag i at lever adskilt fra naturen og vores historiske ophav, mener han. 

Vi står i dag overfor en endring av menneskets tankeliv, en total omlegging av menneskets ånd. 


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer