Autoritært eller demokratisk?

Fullskala diktatur, autoritært styre, eller den andre snaue halvparten, demokrati?

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-05-30

På Oslo Freedom Forum (OFF) sin pressekonferanse provoserer tydeligvis et spørsmål fra salen: Om OFF egentlig «kunne definere USA som tilhørende den demokratiske frie verden?». Mannen som stiller spørsmålet til panelet, viser til den rekordhøye bestanddelen av USAs befolkning i fengsel; fredsprisvinneren Obama – som økte på med bombing og droner, et enormt overvåkningsapparat av egne borgere – og nå sist: en ny CIA-sjef tilknyttet tortur av deres fanger.

Thor Halvorssen – OFFs grunnlegger og boende i USA – svarer skarpt: «La meg være absolutt klar her. Svaret er absolutt ja.»  Halvorssen skiller så mellom tre statsformer: fullskala diktatur (Kina), konkurransepregede autoritære stater basert på ufrie valg, og velfungerende demokratier. Og for at en stat skal være et demokrati, forklarer han, kreves «frie, rettferdige valg, en fri og uavhengig presse, betinget makt og maktfordeling samt at utøvende og lovgivende myndigheter reelt vokter hverandre. Dessuten et levende sivilsamfunn der folk ikke blir forfulgt eller fengslet på grunn av sine meninger.»

Halvorssen utdyper videre at OFF ikke fokuserer på slike som USA, men heller autoritære stater, som ifølge ham utgjør halvparten av verdens stater. Land der myndighetene til forskjell fra Norge fengsler journalister og angriper dem som ytrer seg om ting de ikke liker.

Mannen i salen insisterer likevel på sitt fokus på USA, og blir nærmest utskjelt av OFFs styreleder Garri Kasparov: «Skam deg! Du forsøker å dra oppmerksomheten vekk fra virkelige overgrep, fra en verden der drap og vold er dagligdags! Barn drepes mens vi sitter her!» Han gjør det også klart at i Kasparovs Russland er det ikke frie presidentvalg, noe vi vet han selv har lidd under. Han avslutter med at «mange land har sine problemer, men i USA og andre stater er man i det minste beskyttet av en lov og sitt statsborgerskap». Mannen i salen gir seg likevel ikke, og Halvorssen som ordstyrer skjærer igjennom og opplyser om at en vanlig dommer på Hawaii stoppet president Trump med grunnloven. «Det eneste Trump kunne gjøre, var å klage på Twitter,» sier han før han minner om at pressekonferansen fremfor å være en debattarena, dreier seg om de inviterte aktivistene i panelet.

Dette minner meg om følgende: En gang i en diskusjon om problemer ble en pinne lagt på bordet med spørsmålet om hvordan den kunne gjøres mindre – etter litt grubling gikk en og hentet en stor kjepp, og la …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

  1. “Mannen i salen” heter Jimmy Dore og er komiker og politisk kommentator (har egen YouTube- kanal med over 350k subscribers). Føler personlig han har et poeng.. Snowden måtte rømme landet da han avslørte, utstrakt, ulovlig overvåkning. Assange sitter innestengt i en ambassade osv. USA bryter menneskerettighetene daglig (hjelper bla Saudi med siege war mot Jemen, som er definert som en krigsforbrytelse). Men man finner alltid noen som er verre. Sliter litt med å fange essensen i denne artikkelen. Princeton studien fra noen år tilbake viste at det amerikanske folket har null innvirkning på utført politikk. Det demokratiske partiet forhåndsvalgte Clinton og “put their thumb om the scale” slik at man gjorde det umulig for Sanders. Sanders har gjentatte ganger sagt han er redd USA er i ferd med å bli et oligarki? Kan noen forklare poenget med artikkelen?

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.