Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner


Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.  

Email: nilsolehj@hotmail.com
Publisert: 10. november 2017
Officious: Rise of the Busybody State
Forfatter: Josie Appleton
Forlag: Zero Books, USA

I boken Officious, som har undertittelen The Rise of the Busybody State, utlegger forfatter Josie Appleton en idé om at vi i vår tid står overfor en helt ny statsformasjon. Hun kaller fenomenet for the Busybody State. Hun slår fast at det ikke dreier seg om en totalitær eller føydal statsformasjon, men et fenomen, eller et stort noe som kommer snikende. Det kommer sigende, liksom bakenifra gjennom solide lag av engelsk tåke, kan vi forestille oss. Dette store er i bevegelse. Det er verken den store pengemoloken eller et overvåkningssystem à la det som fantes i DDR, som er underveis. Den nye statsformasjonen står og skuer ut over oss …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal