Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.  

Officious: Rise of the Busybody State

Josie Appleton

Zero Books

USA

I boken Officious, som har undertittelen The Rise of the Busybody State, utlegger forfatter Josie Appleton en idé om at vi i vår tid står overfor en helt ny statsformasjon. Hun kaller fenomenet for the Busybody State. Hun slår fast at det ikke dreier seg om en totalitær eller føydal statsformasjon, men et fenomen, eller et stort noe som kommer snikende. Det kommer sigende, liksom bakenifra gjennom solide lag av engelsk tåke, kan vi forestille oss. Dette store er i bevegelse. Det er verken den store pengemoloken eller et overvåkningssystem à la det som fantes i DDR, som er underveis. Den nye statsformasjonen står og skuer ut over oss som en enorm blekksprut med utallige fangarmer. Ingen slipper unna dens oppmerksomhet og kontroll. Men oppmerksomheten har ingen politisk farge eller politisk agenda. Kontrollstaten kan ikke sorteres inn i et skjema der økonomisk vinning eller utbytting er en av målsetningene. Vi kommer derfor til kort med et klassisk marxistisk skjema om at det foreligger en allianse mellom statsmakt og kapitalmakt for å kontrollere individene.

Sivilsamfunnet under avvikling. Det er likevel ingen grunn til å puste lettet ut. Boken er skrevet for å bevisstgjøre. Etter at man har lest den litt over hundre sider lange boken, er det også ganske god grunn til å bli skremt. Hva er i ferd med å skje? Her er det verdt å merke seg at de mange eksemplene først og fremst er hentet fra England og Australia, og i noen grad fra USA. Likevel kan vi kjenne igjen noe av det som nevnes, fra vårt land. Forfatteren ser for seg en relativt idyllisk nær fortid, der forhold som hadde med etikk og moral å gjøre, stort sett tilhørte sivilsamfunnet eller privatlivet. Tendensen i det britiske samfunnet, mener forfatteren, er imidlertid at sivilsamfunnet er under avvikling. Dette etterlater et tomrom, og da må andre rykke inn. The Busybody State er i ferd med å ta over. Det som vi før kjente som sivilsamfunnet, et samfunn bestående av idrettslag, veldedige organisasjoner og speidergrupper, samt politiske og idealistiske grupper, og ikke minst religiøse sekter, menigheter og bedehusforsamlinger, er på vikende front. Menneskene er nå innbyggere i et storsamfunn der disse institusjonene ikke lenger er det limet i samfunnet som de tidligere var.
Med «før» mener Appleton det England hun kjente frem til 1990. Sivilsamfunnet sørget for vedlikeholdet av en etisk kultur som hadde røtter i kristen middelalder. Disse møtestedene der folk før gikk mann av huse for å være, står nå stort sett tomme. Mennesket er i økende grad parkert foran medieindustriens flatskjermer. Her er vi inne på noe av essensen i det forfatteren har på hjertet. Nietzsches prediken om religionens fall var først og fremst et elitefenomen på andre halvdel av 1800-tallet. Når vi nå har rykket hundre år lengre frem i tid, har mye skjedd. Sekulariseringen har nådd flertallet. En ryggmargrefleks i statsutviklingen har derfor blitt utløst, mener Josie Appleton. Offentlige organ griper nå inn i dagliglivets etikk og moral og overtredelser. Staten nærmer seg og tar sterkere tak i den verden vi lever i.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL