Autonomi med stor A

STORIA DI UN COMUNISTA. Av Toni Negri, med Girolami de Michele. Ponte alle Grazie, 2015

Filosofen Toni Negri forsvarer sine tidligere standpunkter i en grundig krønike over italiensk politisk historie.

Toni Negri er født i 1933. Med hans ord midt i «den andre tredveårskrigen» (1914–45): Der den første ble utkjempet mot protestantene og bøndene, ble den andre utkjempet mot sosialistene og arbeiderne. Slik heter det tidlig i denne boken, som utvetydig faller under kategorien «memoarer». Vi leser om hvordan Negri som niåring mister sin 18 år gamle bror, et påstått selvmord under uklare omstendigheter, og hvordan han kort tid senere opplever å få en jødisk venn deportert.

Også mindre dramatisk informasjon får plass, som hvordan Negri var en aktiv idrettsmann som ung. 15 år gammel er han stadig fullstendig apolitisk. Men snart skal hans bestefar, født 1870, introdusere ham for kommunismen – «ikke som ideologi, eller som redskap for kamp, men som livsform». Senere forteller Negri at han tidlig i sitt intellektuelle liv begynte å se på sannhet «ikke som et objekt, men som en livsform».

Demokrati skal også for Negri bli navnet på en «livsform» – i stedet for å bygge en «demokratisk stat» blir «demokrati» navnet på et prosjekt for å gjøre staten mindre undertrykkende. Dette uttrykket, «livsform» (forma di vita), har også blitt gitt en aktuell politisk betydning av Giorgio Agamben, i hans forsøk på å tenke på fornyede former for motstand mot kontroll- og overvåkningssamfunnet (se Marit Grøttas artikkel «Livet på spill» i AGORAs temanummer om Agamben, nr. 4/2011).

«Demokrati» blir en «livsform» – i stedet for å bygge en «demokratisk stat» blir «demokrati» et prosjekt for å gjøre staten mindre undertrykkende.

Minste onde. Negris bok er intellektuelle memoarer. Tonen er gjennomgående muntlig og lett å følge. Boken bærer preg av å være diktert til en skyggeskriver. Ellers er vekslingen mellom å omtale «Toni» i tredjeperson og å snakke direkte i førsteperson påfallende. Det er som om Negri vil skille mellom en ungdommelig overmodig utgave av seg selv, og et jeg han fortsatt vil vedkjenne seg.

Midt på 1950-tallet var Negri skeptisk til det autoritære og stalinistiske ved det italienske kommunistpartiet (PCI) – han nærmet seg den alliansefrie bevegelsen. I oktober 1956 ble han i hjembyen Padova medlem av sosialistpartiet PSI, som han forsto som «det minste ondet».

På begynnelsen representerer Negri venstresiden i PSI, men han blir stadig mer opptatt av arbeidernes kamp. Den dag i dag hevder Negri at arbeiderkontrollerte bedrifter er «selve nøkkelen til den politiske organiseringen av arbeiderklassen». Slike påstander er det mange av i italiensk venstreradikal tradisjon, og man kan ta seg i å tenke at det fremstår mer som besvergelser enn som analyse. For å forstå hvordan så generelle tanker kunne oppfattes som befriende, må vi kjenne til det italienske kommunistpartiets rolle.

Arbeiderismen. Kommunistpartiet PCI var, til tross for at de lenge var ekskludert fra politisk samarbeid på nasjonalt nivå, en slags italiensk utgave av Den norske Arbeiderparti (DNA), om enn med uttalt motstand mot NATO-medlemskap. Vi kan sammenlikne PCI med både DNA og LO i Norge – masseorganisasjoner som med tiden i praksis bidro til å opprettholde politisk status quo. LO er stadig en organisasjon som kjemper for arbeidstakernes interesser, men er slett ikke et redskap for et virkelig annerledes samfunn. Det er i møte med et tilsvarende kommunistparti og tilknyttede fagforeninger at den italienske operaismo dukker opp – «arbeiderismen» som hyller hver enkelt arbeidergrupperings organisasjonsmessige autonomi.

Sentralt i autonomibevegelsen står forestillingen om at de eksisterende, store fagforeningene er en del av et klassekompromiss. For Negri er det å «utvikle arbeiderklassens autonomi» den avgjørende forutsetningen for partibygging. Ifølge ham tenkte PCIs representanter helt omvendt om dette: Her var det partiet som skulle lede massene. PCI vendte seg også mot studentopprøret i 1968, mens den autonome bevegelsen fremførte slagord som «Arbeidere og studenter forente i kampen!»

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.