Bestill høstutgaven her

Ylve Thon

Ylve Thon er billedkunstner. Arbeidet er en del av prosjektet «4 portretter» i forbindelse med Bjørneboe 2020 jubileet. 4 kunstnere fikk i oppdrag å portrettere Jens Bjørneboe, som hver skal henge i 3 mnd. på Kildens nordvegg i Kristiansand gjennom året.

«Portrett med sigarett»

I arbeidet med å skulle portrettere Jens Bjørneboe begynte jeg med en god del research før jeg startet å male.