Vegard Vegard

1 ARTIKLER 0 kommentarer

Staten kan skape et bærekraftig, grønt industrisamfunn

Tiden for å flikke og reparere er over. Global oppvarming er reelt, og det er tid for store statlige ambisjoner og visjonære investeringer.