Abonnement 790/år eller 190/kvartal

tuva@norgesfredsrad.no

Norsk NATO-avhengighet

Norges økte militære engasjement underminerer vår rolle som fredsbygger.