Grusomhetens teater

Truls Øhra

Truls Øhra er forfatter. Se omtale av hans bok Maktens historie i NY TID.

Det fascistiske paradoks

USA: Hadde de fattige, som er et resultat av det amerikanske politiske systemet, ingen annen mulighet enn å alliere seg med oligarkene som i første omgang skapte dem?

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Dystopisk mafiasuppe

Den drepende volden kommer så tett innpå oss at den fremkaller fysisk ubehag. Det samme gjør filmens mørke grunntema: Gleden ved å undergrave befolkningens tro på det gode i mennesket.