Bestill høstutgaven her

Torleif Dønnestad

Dønnestad er systemutvikler.

Strålevernets «anerkjente» institusjoner

Kronikk: Overser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?