Tore Kierulf Næss

Tore Kierulf Næss
Tore Kierulf Næss 7 ARTIKLER

Orgastisk potens

Hjertets dans

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)