Torbjorn Tumyr Nilsen

Torbjorn Tumyr Nilsen 93 ARTIKLER

Sprer håp for 2015

Sei mot seismikk

Leter i ruinene

Håndtrykk for fred

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)