Bestill vårutgaven her

tina.poglajen@gmail.com

Poglajen er fast filmkritiker i Ny Tid, bosatt

Fra Svartehavets perle til politisk spillebrikke

Odessas internasjonale filmfestival ble naturlig nok preget av politiske temaer i år.

Likegyldighet som krigshandling

To kanadiske filmer dissekerer de destruktive kreftene kapitalismen slipper løs i verden og fremsetter hvordan markedet er et svært lite egnet verktøy i reguleringen av økonomisk, sosial og politisk aktivitet. 

Identitetskamp i Kroatia 

Srbenka er et dyktig metateater som involverer skuespillernes egne erfaringer og minner fra krigen på 90-tallet. Den gir også et godt innblikk i hvordan dagliglivet fortoner seg blant den serbiske minoriteten i Kroatia. 

Tre politiske perioder i Serbia

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.

En stjerne blir skapt

En eksperimentell og poetisk dokumentarfilm gir publikum en forbløffende innsikt i Cary Grants karriere.

Not her master’s voice

Støttet av arkivopptak og kommentarer fra tilhengerne hennes, er Winnie også Madikizela-Mandelas egen historie, fortalt av henne selv i intervjuer med filmskaperen.

Samtidens mange stalinister

Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.