Tina Poglajen

Tina Poglajen
4 ARTIKLER 0 kommentarer
Poglajen er fast filmkritiker i Ny Tid, bosatt

Tre politiske perioder i Serbia
[The Other Side of Everything]

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.

En stjerne blir skapt
[Becoming Cary Grant]

En eksperimentell og poetisk dokumentarfilm gir publikum en forbløffende innsikt i Cary Grants karriere.

Not her master’s voice
[Winnie]

Støttet av arkivopptak og kommentarer fra tilhengerne hennes, er Winnie også Madikizela-Mandelas egen historie, fortalt av henne selv i intervjuer med filmskaperen.

Samtidens mange stalinister
[The Red Soul]

Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.