Bestill høstutgaven her

Thomas Hylland Eriksen

Professor i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Pandemien og dens samfunnsmessige implikasjoner

Renata Avila og Srećko Horvat: Everything Must Change! The World After Covid-19
COVID-19: I en nyutgitt intervjuantologi om pandemien sier Roger Waters at krig og klimaendringer dreper oss raskere enn alt annet, men pustepausen som begynte i mars 2020, kan fremdeles åpne for andre alternativer. Hele antologien forutsetter samtidig digital teknologi – som vi alt i alt kan være takknemlige for.

En senhippies bekjennelser

GATEAVISA: NY TID trykker et av essayene i en ny bok om Gateavisa. Her reflekteres over hvordan de i postmodernistisk ånd måtte gjenoppfinne seg selv som et åttitallsmagasin: I redaksjonslokalene var alle stort sett uenige med alle om alt fra layout til USAs utenrikspolitikk. Her var lilla undertrøyer, jakker fra loppis, rullings og bøker om økokrisa.

Økologisk rasering

Fausto Padovini: Omo Change
ETIOPIA: Kunne moderniteten ha drysset noen små velsignelser over folkegrupper i nobelprisvinner Abiy Ahmeds hjemland?