Bestill høstutgaven her

Terje Dragseth

Forfatter og filmskaper.

Å mobilisere mot dagens totalitære stater, neoliberalistiske ideologer og oligarker

ANARKISME: Et gjennomgående tema hos William S. Burroughs er kontroll og avhengighet, kunst, (kvasi)vitenskap samt ideologi - og sivilisasjonskritikk. Denne boken er et oppkomme av anekdoter og morsomme historier.

Et Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)

Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.

Et Internet of Things (IoT)Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)

Når Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, introduserer den fjerde industrielle revolusjon (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution), og når Elon Musk, gründeren bak suksessen Tesla, pluss konsernsjef for Facebook Mark Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.

Å drømme er å se døden i øynene

Hva er dette å drømme, hvilken betydning har det?

Homsekjærleikssongar

Er ikke poesi best når man går seg vill i språket, når man må leke med på tilslørte premisser fra en uberegnelig poet, kaste seg inn villskapen, for så å kjenne seg selv igjen i noe ukjent, noe fremmed, og ja, farlig og truende?

Bøyde spiker og aforismer

Language-poeten Lyn Hejinians verk Fatalisten inviterer til en grunnleggende refleksjon rundt språkets politiske og menneskelige konsekvenser, abstrakte tankesprang, uforutsigbare språkspill og det poetisk selvfølgelige.

Ja. Det vil komme en revolusjon 

Rødt epos er en amerikansk poets usentimentale politiske remiks.

Om anerkjennelse og makt

Når Trump handler som han gjør, impulsivt og ure ektert, er det i begjæret etter anerkjennelse.

Jeg, en algoritme

Mine behov er syntetiske. De inneholder alle mine såkalte begjær, ja, selve fremdriften i min tilstedeværelse, som et jeg, en algoritme.