Sverre Sand

1 ARTIKLER 0 kommentarer
Sand er filmkritiker.

Om teknologi og kriminalitetsforebygging

Pre-Crime tar for seg forskjellige fasetter av statistisk basert krimforebyggende arbeid – fra det politi- og samfunnsfaglige, via teknologiske betingelser til praksis og virkning.