Steffen Moestrup

Steffen Moestrup
Steffen Moestrup 37 ARTIKLER

Arbeidets sved

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)