Bestill sommerutgaven her

Sonja Krohn

Krohn er med i Norge ut av Nato og i Kampanjen mot atomvåpen.

I strid med Nobels vilje

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.