Sandra Sotkajærvi

Sandra Sotkajærvi
1 ARTIKLER 0 kommentarer

Fattigdommens diskurs

Den ekstreme fattigdommen er halvert, men gapet mellom fattig og rik består. Hvorfor?