perchristianselmerandersenkyrrelien, Forfatter hos NY TID