Bestill høstutgaven her

paulb@nytid.no

Precadio er forfatter, filosof, kurator med fokus på identitet, kjønn, pornografi, arkitektur og seksualitet. Bosatt i Barcelona.

Til fetisjismens pris

Menneskehetens ynkelige seksualhistorie finner sin mest konseptuelle og poetiske utgave i fetisjdyrkelsen.

Kald mig ved mit (andet) navn

Vår nye faste spaltist, filosof og kurator Paul B. Preciado, beskriver den politiske og sosiale konstruksjonen knyttet til kjønnsidentitet, og retten til selv å definere hvem man er.

Brev fra en transmann til det gamle seksualregimet

En reaksjon på  den angivelige «puritanismen» i MeToo-bevegelsen.