Ole Robert Sunde

Ole Robert Sunde
Ole Robert Sunde 11 ARTIKLER

Etter revolusjonen

Alder

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)