NY TID

Artikler skrevet av ...

Spillet om norsk atompolitikk

NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»

Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Hvem skal bestemme over norsk olje?

OLJE: Opinionen i Norge må nå mobiliseres til kamp for å få inntektene fra oljeutvinning fra kildene utenfor norskekysten til å komme befolkningen i landet til gode. Nå må spørsmålet om utvinning, ilandføring og rasjonalisering trekkes vekk fra ekspertene og bli et politisk spørsmål. Dersom det ikke blir handlet raskt, vil oljen bli utvunnet av utenlandske selskaper og videreforedlet av de samme konsernene i utlandet, der også profitten vil havne.

Anbefalt litteratur i sommer

BOKTIPS NY TIDs kritikere og redaksjon anbefaler bøker til sommerferien.

Burene

ORIENTERING JUNI 1970: En ung vietnamesisk kvinne fortalte om torturen i Con Sons fengsler.

England neppe inn i EEC

ORIENTERING 7. MARS 1970: Sterk opposisjon i Labour.

Den samiske minoriteten undertrykkes i Norden

ORIENTERING 21. februar 1970

«Terrorister»

21. 2. 1970 Leder