Bestill høstutgaven her

NY TID

Til NATOs disposisjon

NATO:  Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.

Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

ORIENTERING nr. 22 1971 : Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.

Noen varslere gjennom historien

VARSLERE 1773–2019

Om Assange, tortur og straff

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

PENTAGON-RAPPORTEN: Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.

Spillet om norsk atompolitikk

NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»

Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Hvem skal bestemme over norsk olje?

OLJE: Opinionen i Norge må nå mobiliseres til kamp for å få inntektene fra oljeutvinning fra kildene utenfor norskekysten til å komme befolkningen i landet til gode. Nå må spørsmålet om utvinning, ilandføring og rasjonalisering trekkes vekk fra ekspertene og bli et politisk spørsmål. Dersom det ikke blir handlet raskt, vil oljen bli utvunnet av utenlandske selskaper og videreforedlet av de samme konsernene i utlandet, der også profitten vil havne.