NY TID
NY TID. (19 artikler)
Uten en tråd Bjørneboe

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966
Kartet viser hvor de viktigste funnene er gjort i Nordsjøen.

Hvem skal bestemme over norsk olje?

OLJE: Opinionen i Norge må nå mobiliseres til kamp for å få inntektene fra oljeutvinning fra kildene utenfor norskekysten til å komme befolkningen i landet til gode. Nå må spørsmålet om utvinning, ilandføring og rasjonalisering trekkes vekk fra ekspertene og bli et politisk spørsmål. Dersom det ikke blir handlet raskt, vil oljen bli utvunnet av utenlandske selskaper og videreforedlet av de samme konsernene i utlandet, der også profitten vil havne.
Boktips for sommeren. (Foto: Pixabay)

Anbefalt litteratur i sommer

BOKTIPS NY TIDs kritikere og redaksjon anbefaler bøker til sommerferien.

Burene

ORIENTERING JUNI 1970: En ung vietnamesisk kvinne fortalte om torturen i Con Sons fengsler.

England neppe inn i EEC

ORIENTERING 7. MARS 1970: Sterk opposisjon i Labour.
Foto: Finnmark Fylkesbibliotek

Den samiske minoriteten undertrykkes i Norden

ORIENTERING 21. februar 1970

«Terrorister»

21. 2. 1970 Leder

35 bøker fra Pax i vår

7. 2. 1970 Fra Karl Marx til aktuelle debattbøker.

Palme øker Vietnam-støtten – økonomiske US-represalier?

ORIENTERING 11.10.1969 Etter at Sverige har bestemt seg for å gi omfattende økonomisk støtte til oppbyggingen av Nord-Vietnam, starter de amerikanske straffetiltak en ny runde.

Ho Chi Minhs testamente

ORIENTERING 25.10.1969 Ved den høytidelige seremonien til minne om Ho Chi Minh i Hanoi 10. september leste Lo Duan, førstesekretær i det vietnamesiske arbeiderparti, opp dette politiske testamentet fra Ho Chi Minh:

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

NY TID bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.
video

#followme

Why fake accounts dominate Instagram.
video

Månedens film i juni

About a War spør: Hva skjer når krigen er over?

Den kalde krigen

Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)
Landsmøtet i SF februar 1969

Medlemskap i stormaktsblokkene er blitt en trussel mot landene selv

ORIENTERING 22. april 1969: Det er i dag tydeligere enn noensinne at det er stormaktenes blokkpolitikk som truer freden i verden.
video

But now is perfect

Månedens strømmefilm i mars for abonnenter:

Ny Tid etablerer redaksjonsråd

Ny Tid har nå etablert et redaksjonsråd, og vi velger å presentere dem her.

Bonden i stormens øye

Nordmenn som ikke selv er bønder, har lett for å trekke litt på skuldrene når det blir snakk om landbruk. Selv om det er...

Bistandsbekymringer i 10 000 meters høyde

Dette innlegget skrives i 10 000 meters høyde over havet i et fly på vei fra Oslo til Nicaragua for å besøke Utviklingsfondets partnere i...
Artikler hvor referert til:

Punktum

Ny Tid i TV2s Okkupert