Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

NY TID

Om Assange, tortur og straff

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

PENTAGON-RAPPORTEN: Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.

Spillet om norsk atompolitikk

NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»

Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Hvem skal bestemme over norsk olje?

OLJE: Opinionen i Norge må nå mobiliseres til kamp for å få inntektene fra oljeutvinning fra kildene utenfor norskekysten til å komme befolkningen i landet til gode. Nå må spørsmålet om utvinning, ilandføring og rasjonalisering trekkes vekk fra ekspertene og bli et politisk spørsmål. Dersom det ikke blir handlet raskt, vil oljen bli utvunnet av utenlandske selskaper og videreforedlet av de samme konsernene i utlandet, der også profitten vil havne.

Anbefalt litteratur i sommer

: Anbefalte bøker
BOKTIPS NY TIDs kritikere og redaksjon anbefaler bøker til sommerferien.

Burene

ORIENTERING JUNI 1970: En ung vietnamesisk kvinne fortalte om torturen i Con Sons fengsler.

England neppe inn i EEC

ORIENTERING 7. MARS 1970: Sterk opposisjon i Labour.