Bestill sommerutgaven her

NY TID

Ikkevoldelige strategier og alternativ til militærtjeneste  

Flere kvinner tar til orde for et Fredsdepartement og innføringen av en ny fredskultur i Norge.

West of the Jordan River

         

Hotel Jugoslavija

                Passord: 1806nytid

Pressens faglige utvalg uttaler:

Gjengivelse av uttalelse fra 28.2.2018:
01:14:01

«Galtung er ingen antisemitt»

Johan Galtung er fredsforskningens far.

Den falske freden

Hva betyr de farer eller ofre en enkelt mann eller et enkelt folk må gjennom, når hele menneskehetens skjebne står på spill?

The General and Me

                93 min. passord: ggGIAPP  

Fri film – eller?

Filmsensuren i sin nåværende form må bort. Dette er bakgrunnen for starten av Foreningen Fri Film, sier redaktør Bjørn Bjørnsen til Orientering.