Niels Johan Juhl-Nielsen

Niels Johan Juhl-Nielsen
14 ARTIKLER 0 kommentarer
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
klimakrise

Gi meg «68» tilbake

Kan 68-genet oppstå i ny form og danne grunnlag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?

FN: en virkelighet verden har forlatt
[Would the World be a better place without the UN?]

Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.

1968–2018 – drømmen lever videre

Tilbakeblikk på 1968 under årets internasjonale dokumentarfestival i Thessaloniki.

Maskinene først, mennesket etter?
[Den fjerde industrielle revolution/Repaint the Future! Your Guide to a Sustainable Tomorrow]

Kunstig intelligens kan ikke erstatte sosial kunnskap og kompetanse, idet den er den menneskelige dømmekraft underlegen og alltid vil være det.

Begrensning for frihet
[Hvad skal vi svare?]

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

«Villa, Volvo og vofs» og de teknologiske innovasjonene 
[Den Europæiske deltagerkrise]

Krav om fortsat økonomisk vækst på en begrænset planet har affødt den globale og systemiske krise.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb
[How Soon Is Now]

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Bevegelsenes bevegelse
[Resilience, Community Action and Societal Transformation]

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Gud er en maskin
[Skal vi blinde os selv og forlade Theben]

Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand. 

«We, the Nature»
[Designing Regenerative Cultures]

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.

Med det uperfekte som rettesnor 
[Menneske først og fremst Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge]

Mennesker med spesielle behov er forutsetningen for å skape gode samfunn, mente grunnleggeren av Camphill-bevegelsen.

Spådom om verdens overgang
[2030-bevegelsen]

I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.