Niels Johan Juhl-Nielsen

12 ARTIKLER 0 kommentarer
Nielsen er bosatt i København.

1968–2018 – drømmen lever videre

Tilbakeblikk på 1968 under årets internasjonale dokumentarfestival i Thessaloniki.

Den fjerde industrielle revolution/Repaint the Future! Your Guide to a Sustainable Tomorrow

Kunstig intelligens kan ikke erstatte sosial kunnskap og kompetanse, idet den er den menneskelige dømmekraft underlegen og alltid vil være det.

Hvad skal vi svare?

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

Den Europæiske deltagerkrise – Stormagtspolitik, massedeltagelse og ideologi i det 20. århundrede

Krav om fortsat økonomisk vækst på en begrænset planet har affødt den globale og systemiske krise.

How Soon Is Now. From Personal Initiation to Global Transformation

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Resilience, Community Action and Societal Transformation

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Skal vi blinde os selv og forlade Theben

Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand. 

Designing Regenerative Cultures: Living the Questions Together

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.

Menneske først og fremst Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge

Mennesker med spesielle behov er forutsetningen for å skape gode samfunn, mente grunnleggeren av Camphill-bevegelsen.

2030-bevegelsen

I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.