Bestill høstutgaven her

Nicholas Agar

Nicholas Agar er filosof med base på New Zealand. Filosofen Agar er fra New Zealand og skriver mye om hvilke konsekvenser ny teknologi har for mennesket. Hans siste bok er How to be Human in the Digital Economy.

Fortvilelsen er sterkere enn håpet

OPTIMISME: Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.

Framtidens jobber kan kurere ensomhet

AUTOMATISERING: Teknologiske nyvinninger kan skape jobber som vil tilfredsstille menneskets iboende sosiale behov