Mikkel Bolt

Mikkel Bolt
14 ARTIKLER 0 kommentarer
Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og forfatter.
Donald Trump

Kaos som styreform i USA
[Under the Cover of Chaos]

Målet med Trumps politikk er kaos, hevder den amerikanske kulturteoretikeren Lawrence Grossberg i en ny bok.

Digitale medier: demokratiske eller undertrykkende politiske kampinstrumenter?
[Digital, Political, Radical]

Den engelske medieteoretikeren Natalie Fenton advarer mot å sette likhetstegn mellom sosiale medier og demokrati.

Rasisme og klassekamp
[Class, Race, and Marxism]

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
[From the Factory to the Metropolis]

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Svart sosialisme i USA
[From #BlackLivesMatter to Black Liberation]

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

Kommunisme som entreprenørskap
[Assembly]

En revolusjon i dag må handle om at undertrykte må ta makten på en ny måte, ikke om privat eiendomsrett og nasjonal identitet.

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

Kun én stemme blant mange
[En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan]

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Populismebegrepets utilstrekkelighet
[Populisme]

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Revolusjon nå!
[Maintenant]

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

Reversert revolusjon
[The Ends of the World Polity]

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.

Mens vi venter på kommunismen
[Un parcours grec Circonstances, 8]

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Fascisme i fåreklær
[Les nouveaux visages du fascisme]

Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

Trump, bildene og politikken

Allerede på 1930-tallet beskrev Walter Benjamin hvordan politikk forgår i bilder. I Trumps tidsalder er det ikke lenger forskjell på tv-serier og politikk.