Mina Vinje

Mina Vinje
Vinje er leder i Press – Redd Barna Ungdom. 

Til barns beste?

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)