Mikkel Bolt

Mikkel Bolt
8 ARTIKLER 0 kommentarer
Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og forfatter.

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Populisme: Le grand ressentiment

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Maintenant

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

The Ends of the World Polity

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.

Un parcours grec Circonstances, 8

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Les nouveaux visages du fascisme

Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

Trump, bildene og politikken

Allerede på 1930-tallet beskrev Walter Benjamin hvordan politikk forgår i bilder. I Trumps tidsalder er det ikke lenger forskjell på tv-serier og politikk.