Mikkel Bolt

Mikkel Bolt
10 ARTIKLER 0 kommentarer
Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og forfatter.

From #BlackLivesMatter to Black Liberation

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

Assembly

En revolusjon i dag må handle om at undertrykte må ta makten på en ny måte, ikke om privat eiendomsrett og nasjonal identitet.

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Populisme: Le grand ressentiment

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Maintenant

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

The Ends of the World Polity

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.

Un parcours grec Circonstances, 8

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Les nouveaux visages du fascisme

Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

Trump, bildene og politikken

Allerede på 1930-tallet beskrev Walter Benjamin hvordan politikk forgår i bilder. I Trumps tidsalder er det ikke lenger forskjell på tv-serier og politikk.