Bestill høstutgaven her

Melita Zajc

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.

Deres velstand er basert på vår fattigdom

Julia Dahr: HUMAN 2018: Thank You For The Rain
Kenyanske Kisilu Musya går fra å være far og bonde i det globale sør til å reise verden rundt som aktivist i det globale nord i denne dokumentarfilmen av Julia Dahr.

Økende press på familien

Rok Bicek: THE FAMILY
Rok Biceks dokumentarfilm utforsker de voksende forventningene til familien, under presset fra den liberale kapitalismen.

Å fengsle en regissør

Askold Kurov: The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov
Tvilen rundt skyldspørsmålet trer frem i dialogen mellom regissør Askold Kurov og Vladimir Putin: Det er ikke engang er klart hvilke forbrytelser Oleg Sentsov skal ha begått.