Bestill sommerutgaven her

siri@dyrsrettigheter.no

Ingen yngletidsfredning for rovdyr lenger?

Regjeringen fortsetter klappjakten på Norges kritisk truede dyr. Et forslag om utvidet jakttid på ulv – fra 25. september til 30. april – har akkurat vært ute til høring. Her signaliserer Miljødepartementet at de synes det er greit å jakte på dyr i yngletiden.

Ingen «ro» før burene er tomme

FrP, Høyre, Sp og KrF sørget i år for at pelsdyr fortsetter å leve i bur på norske pelsfarmer. Og landbruksministeren ba stortingsgruppene fra AP, V, SV og MDG om ikke å «undergrave» pelsnæringens vekst.

Når utrydding blir stuerent

Stortinget har vedtatt et nytt «ulveforlik». Men faren er at det isteden blir stadig nye ulve-lik. For ulvene selv har ikke lenger noen sjanse i det politiske spillet om deres liv. De siste årene har man...

Hvem bryr seg om kyllingene?

Kyllinger er ofte i mediene – men sjelden med fokus på dyret selv. Mens næring og myndigheter prøver å få salget opp til absurde høyder igjen, bør forbukeren begynne å bry seg mer om dyret...