Mark B. Taylor

1 ARTIKLER 0 kommentarer
Taylor jobber ved forskningsinstituttet Fafo.

Beviser på en ekstrem forbrytelse 

Syria’s Disappeared. The Case Against Assad er et historisk dokument på de ufattelige forbrytelsene mot menneskeheten som finner sted i dagens Syria.