Mark B. Taylor

1 ARTIKLER 0 kommentarer
Taylor jobber ved forskningsinstituttet Fafo.

Syria’s Disappeared. The Case Against Assad

Syria’s Disappeared. The Case Against Assad er et historisk dokument på de ufattelige forbrytelsene mot menneskeheten som finner sted i dagens Syria.