Kleppen
Kleppen (2 artikler)
epost: ms.kleppen@gmail.com
Artikler

Bøker

En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

Sakprosa til alle!

Årets sakprosafestival har et variert og stjernespekket program, og praktiserer selv sin demokratiske grunntanke ved å være åpen for alle.

Kommentarer

Månedens dokumentar

Sheep Herovideo

Profittjagets pris

SAMFUNNSKRITIKK: Jaget etter profitt tvinger den nederlandske sauegjeteren Stijn ut av sin komfortsone. Et hederlig arbeid er ikke lenger nok – i dag må man ha spisse albuer.