Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Lukas Lehner

Frilans skribent.

Politisk eller despotisk?

Oskar Negt: Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 2, Moral und Gesellschaft: Immanuel Kant
FILOSOFI: Oskar Negt spør hvordan den moderne politiske borger ble til i kjølvannet av den franske revolusjon. Når det gjelder politisk terror, er han klar – den er ikke politisk.

Tiltagende virkelighetsapati og avstumpning

Byung-Chul Han: Palliativgesellschaft
Modernitetskritikk: Det nyliberale «lykkedispositivets» imperativ om lykke anser smerten som en svikt, en svakhet. Smerten er blitt stum, og følgelig språk- og meningsløs. Men er følgen at det nyliberalistiske frihetsparadigmet går i oppløsning?