Bestill høstutgaven her

linnemehlen@gmail.com

Krigen mot kvinner

Det er alvor nå: Det frihetselskende USA er i ferd med å frata millioner av kvinner friheten til å bestemme over egen kropp.