Bestill høstutgaven her

Lars Holm-Hansen

Filosof og forlagsjef i forlaget Eksistenz.

Ut av min selvopptatthet

Iris Murdoch: Det godes suverenitet
MORALFILOSOFI: Det har vist seg ekstremt vanskelig å få filosofien til å innordne seg det samfunnet til enhver tid anser som fornuftig, rimelig og passende.

«Folket vil ledes»

Immanuel Kant: Filosofiens frihet
FILOSOFI: Er ytringsfriheten en sak for de lærde? Har Trump og QAnon krav på ytringsfrihet? Mye taler for at Kant ville svart nei på dette spørsmålet.

Kunsten å holde folket nede

Günter Frankenberg: Autoritarismus. Verfassungstheoretische Perspektive
DET AUTORITÆRE: Autoritære ledere følger bare forfatningen så lenge de tjener på det.

Dikteren og tenkeren er orkideer som står hver for seg

Hans-Peter Kunisch: Totnauberg. Die Geshichte von Paul Celan, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen Begegnung
KULTURHISTORIE: Celan ville at Heidegger skulle be om unnskyldning for at han støttet Adolf Hitler. Med slike tenkere, hvordan kan de bidra til et samfunn på høyde med menneskets potensial?