Kjetil Røed

Kjetil Røed
55 ARTIKLER 0 kommentarer
Filmkritiker i Ny Tid.

Tingenes stillstand 

Regissør Thomas Østbye gjenoppfrisker blikket på ting og mennesker. 

Kunsten å eldes

For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.

Sprenglærd og sjargongtungt om samtidskunsten

Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.

Slaveriet bak nytelsen

De uskyldigste ting kan skjule en brutal virkelighet.

Fremragende om Frankfurterskolen

Frankfurterskolens gründere har fortsatt mye å lære oss. 

En kritikers forsvarstale 

Kritikeren tester ut hvordan kunst kan komme borgerne i sivilsamfunnet til nytte. Vi trenger kritikken mer enn noensinne! 

Hverdagens utopier

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson. 

Opplæring i klassebevissthet

Gjennom HBO-serien Westworld kan du trene deg på klassebevissthet.

Overfladisk om intellektuelles overmot

The Reckless Mind er en viktig kritikk av filosofer, men glemmer selv å være filosofisk. 

Propaganda og tårer 

Vitalij Manskij gir oss unike blikk bak Nord-Koreas fasade – og det vi får se, er i sannhet et merkelig og forferdelig samfunn.
video

Den kompetente amatøren

Ønsket om å være en amatør gjennomsyret ikke bare musikken og filmene kunstneren Tony Conrad jobbet med, men også måten han levde på. Nå kan filmen om ham ses daglig over en lengre periode i Oslo i høst.

Mangfoldig fordypelse i forandringer

Deleuzes Leibniz-bok er den mest komplekse filosofen skrev, men også en bibel for dem som vil fordype seg i hans begrep om tilblivelse.

Upresist om den skandinaviske ensomheten

Blir vi virkelige lykkelige av vår individualistiske livsstil?

Litteraturens etiske verdi

Litteratur og kunst kan hjelpe oss ut av sinne og frustrasjon og mot en større forståelse, mener Martha Nussbaum. 

Formaning om gjestfrihet

Baumans refleksjoner om migrasjonskrisen er enkle, men hans hovedpoeng er verdt å insistere på. 

På sporet av menneskelige verdier

Vi trenger å se en annen verdi i arbeid enn penger, mener Negt og Kluge.