Kjetil Røed

Kjetil Røed
Kjetil Røed 80 ARTIKLER

Opprørets språk

Idioti og idealer

De fortrengtes hevn

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)