Bestill sommerutgaven her

Kjell Cordtsen

Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.

Kvalmen

ORIENTERING 6.12.1969

Opprøreren og hans martyrium

Jens Bjørneboes Semmelweis på Nationaltheatret.

Sto Libertas bak aksjonen mot Pax?

Aksjonen mot Pax startet som kjent med at Morgenbladet brakte en sterkt misvisende oversikt over forlagets økonomiske stilling. En eller flere personer har fotokopiert deler av fjorårets årsberetning, men behendig klippet bort viktige aktivaposter, så som tilgodehavender på nær én million. Disse fotokopiene ble sendt Morgenbladet, VG, NÅ, Høyres Pressekontor og en rekke kreditorer, ledsaget av en appell om at noe måtte gjøres for å stanse Pax.

En radikal bastion

PAX forlag er en av radikalismens få bastioner i Norge. 60-årenes ny-radikalisme lar seg vanskelig tenke uten dette arsenal av politisk litteratur.

Tsjekkoslovakia, Norge og NATO

Vi har nokså utvetydig sagt vår mening om Sovjets politikk og invasjonen av Tsjekkoslovakia. Det kan være på tide å vende hjem for å rette søkelyset mot invasjonens konsekvenser for norsk politikk.

Orientering: Ved Kennedys død

Medfølelse og avsky er ord som går igjen i kommentarene til attentatet på Robert Kennedy. Vår USA-vennlige presse er full av medfølelse med senatoren og hans familie, og den hykler Ikke. Dens avsky for det som har skjedd, er dyp og ekte.

Norsk idealisme – en revestrek

Orientering 16.mars 1968

Ami go home!

Vietnam-krigen har fått mange til å se konfliktene på det asiatiske kontinent i et nytt perspektiv.