Grusomhetens teater

Karin Haugane

Haugane er en norsk lyriker og oversetter. Foruten egen lyrisk produksjon har hun oversatt dikt av bl.a. Arthur Rimbaud og Ingeborg Bachmann til norsk.

Ruiner i ryddige rekker

NÆRHET: Hvorfor er vi opptatt av minner? Og hvem er vi hvis vi ikke husker andre, og ingen husker oss? Det Hélène Cixous vil, er å tale imot glemselen, vise hva det vil si å være forfulgt. Hun spør: Hvor ble det av humaniteten?

Elektra – barnet som ville renses for vondt

ESSAY: Sofokles’ Elektra stiller spørsmålet: hva skjer med et menneske som ikke klarer å formulere for seg selv hvem hevnen hennes er rettet mot og hvorfor? Er det behovet for hevn som driver oss, trangen til å straffe en som har ødelagt for oss? Og hva med unge, religiøse terrorister i dag som ut fra kjærlighet til «herskeren», utfører grusomme ritualer og riter?