Bestill høstutgaven her

Kari Breirem

Regjeringen styrket ikke varslervernet

VARSLING: Regjeringen fulgte ikke opp varslingsutvalgets forslag, verken om eget varslerombud eller egen varslingsnemnd.