Kaisa Ytterhaug

Kaisa Ytterhaug 46 ARTIKLER
video

Barn på flukt

Film: september

Sakprosa: august

Film: august

Sakprosa: juli

Film: juli

Gode nyheter: juli

Sakprosa: juni

Film: juni

Verdens miljøverndag

Gode nyheter: juni

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)