Bestill høstutgaven her

Jørgen Johan T. Meyer

En språklig stum skildring

Viktor Kossakovsky: Gunda
GUNDA: En film på grisens egne premisser.