John Y. Jones

John Y. Jones
John Y. Jones 23 ARTIKLER

Ikke lenger gyldig?

Dylan-hylla

video

Et portrett av mot

Fra hjørnet

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)