jesselynradack

1 ARTIKLER 0 kommentarer

Overvåkningsapparatet er ute av kontroll

NSA har en lang tradisjon for å villede både Kongressen og publikum.