Jens Bjørneboe
Jens Bjørneboe. (14 artikler) Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.
Vietnamkrigen

Før tredje verdenskrig

Rapport fra Hanoi. Bøker om Vietnam.

Vi som elsket Amerika

Tittelen på denne artikkelen er ikke ironisk. Jeg hører selv til dem som virkelig har elsket Amerika, og jeg vet hvordan det føles.

Fra domfeltes synspunkt

Jens Bjørneboes innlegg om Uten en tråd-dommen.

Istedenfor en forsvarstale

Jens Bjørneboe om Uten en tråd, fra Orientering 22. oktober 1966.

Et nasjonalt illebefinnende

I dag – tre år efter siste stortingsvalg – har den borgerlige regjering manifestert seg som Norges største politiske skandale efter Quisling. Valget ble faktisk i høy grad vunnet på tre løfter: lavere skatter, likvidering av bolignøden samt (og dette lyder ubegripelig i alle land som ikke er like teknisk underutviklet som Norge) avskaffelse av telefonmangelen. Tre år senere har man oppnådd skattelettelser for de aller høyeste inntektsgrupper, telefonmangelen er som den har vært før, og bolignøden er mer ødeleggende og mer skrikende enn noensinne tidligere. Landet er et paradis for boligspekulanter. Aldri tidligere har en norsk regjering så tydelig avslørt at partiene gikk til valg på løfter de selv visste var fullstendig uholdbare.

Forlagsdrift i atomalderen

Til PAX forlags 3-årsjubileum.

Bjørneboe: Israel og araberstatene

ORIENTERING Å vente en løsning eller bare en vilje til løsning fra FN, er å hengi seg til vill ønsketenkning.

Et nasjonalt illebefinnende

Kongedømmet representerer de «varige» verdier og bidrar til den allmenne sløvhet, som er forutsetningen for at mennesker stemmer borgerlig.

Vi som elsket Amerika – del II

Jeg kan ikke si med bestemthet når det var over, men en dag var jeg klar over at jeg ikke lenger elsket USA. Det var vel på begynnelsen av 50-tallet. 

Bjørneboe: Da Arne Næss og jeg erobret NATO på Kolsås

Historien om en norsk ikke-voldsaksjon.

Et sannere menneskebillede

Vi bringer her første del av Jens Bjørneboes artikkelserie «Sosialisme og frihet»

Sosialisme og Frihet – del II

Vi bringer her annen del av Jens Bjørneboes artikkelserie ”Sosialisme og frihet”.

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet