Bestill sommerutgaven her

Ivar Jørdre

Jørdre er styremedlem i Antikrigsinitiativet. Han er også lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

En militaristisk elite

UKRAINA: Kva er konsekvensane av USA- og NATO-ekspansjon austover i Europa?

Utruleg!

KOMMENTAR: Øvinga Joint Viking 2021 er spenningsdrivande i ein «ny kald krig».

Militærøvingar lagar ikkje fred

Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.