Bestill høstutgaven her

Ivar Jørdre

Jørdre leder Aksjonskomiteen mot NATO-øvinga Trident Juncture 18. Han er også lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

Utruleg!

KOMMENTAR: Øvinga Joint Viking 2021 er spenningsdrivande i ein «ny kald krig».

Militærøvingar lagar ikkje fred

Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.