Bestill høstutgaven her

Inger Hovstein Kviseth

Utenriksdepartementet og Norad

EMBETSVERKET: I utenrikstjenesten er Norges bidrag til fredsprosesser høyt prioritert, mens fredsbygging i bistanden har falt helt ut av Norads nye strategi.

«Nedrustning og fred bør være løftet over partilinjer»

Atomvåpen: Nedrustningsarbeid trumfer de politiske skillelinjene, sier Asle Toje. Han er nå bekymret for at Norge vil komme under vanvittig press fra amerikanerne om å overta tyskernes rolle når det gjelder atomvåpen.

Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud er viktig for alle andre NATO land

ATOMVÅPEN: USA, Storbritannia og Frankrike begrunner delvis sine atomvåpen i alliertes sikkerhet. ICAN mener at Norge ikke skal akseptere dette.

Senterungdommen støtter norsk tiltredelse i FNs atomvåpenforbud

Før Senterpartiets landsmøte går i gang 4.–6. juni, er lederen for Senterungdommen klar på hva hans organisasjon mener om atomvåpenforbudet.

Nytt fra fredsakademia

Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO, har mer enn 50 fredsforskere i arbeid. Vi gir her et utvalg av aktuelle saker ved PRIO.

Fredsprisens mange nedslagsfelt

NOBELPRISEN: I år har Nobelkomiteen mottatt 329 nominasjoner med stor spennvidde. Det samme gjelder for de 101 tildelte prisene så langt. Her skal vi se nærmere på fredsprisens mange fasetter.