ingeborg.moa@gmail.com

ingeborg.moa@gmail.com
ingeborg.moa@gmail.com 2 ARTIKLER
Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)